'
The Art in between'

Home
Between
CV
Contact
Projecten
Procesbegeleiding
zonne-energie VvE's

 

 

 

 

The Art in between wordt gevormd door Paula van Zijl. Zij is gespecialiseerd in het mogelijk maken van creatieve ideeën en plannen in een realistische en haalbare projectvorm. Kwaliteit en uniciteit zijn de belangrijkste normen voor het te realiseren project.
Een idee of plan wordt na intensief overleg met de maker in een vorm gegoten die passend is, financieel gekaderd en voorzien van een duidelijke begeleiding in schrift en daad. Dit alles wordt onder haar coördinatie aangeboden aan financierders en andere betrokkenen.
De kracht van The Art in between ligt in het partnership: vorm en inhoud als gelijkwaardige partners zijn een garantie voor succes.